Polityka Prywatności sklepu internetowego https://renowacja-antyki.com

    Postanowienia ogólne
        Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego https://renowacja-antyki.com jest firma P.H.U. Darx, Dariusz Pilarczyk, oś. Pogodne 14, 58-200 Dzierżoniów, NIP PL8821387599, Tel. +48 604139646, e-mail: biuro@renowacja-antyki.com  - zwany dalej „Administratorem” „Usługodawcą” oraz „Sprzedawcą”.
        Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
    Cel i zakres zbierania danych
        Cel zbierania danych osobowych przez Administratora:
                Czynności prawne związanie z umową - nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą i Klientem
                Udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
    Podstawa przetwarzania danych
        Korzystanie ze sklepu internetowego https://renowacja-antyki.com oraz zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub umów sprzedaży produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.
        Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
                osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
                jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
    Prawa klienta
        Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
        Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
            Żądania sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
        W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach utworzonego w serwisie https://renowacja-antyki.com konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@renowacja-antyki.com albo pisemnie na adres Administratora – P.H.U. Darx, Dariusz Pilarczyk, oś. Pogodne 14, 58-200 Dzierżoniów, Polska.
        Klient ma prawo do usunięcia konta.
    Bezpłatny newsletter
        ma prawo zapisania się do bezpłatnego newslettera – gazetki elektronicznej sklepu https://renowacja-antyki.com . Zapisanie odbywa się poprzez dodanie adresu e-mail w module newslettera oraz podanie wymaganych tam danych.
        Newsletter prowadzony jest w celu informowania klientów o aktualnych promocjach oraz nowościach itp. w sklepie internetowym https://renowacja-antyki.com
        Klient ma prawo do wypisania się z newslettera w dowolnym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres biuro@renowacja-antyki.com jak i modyfikację adresu e-mail zapisanego do newslettera.
        Dane podane w newsletterze posłużą tylko do celów marketingowych i promocji sklepu. Dane te nie będą nigdzie rozpowszechniane i udostępniane.
    Polityka plików "cookies"
        Niniejsza polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej https://renowacja-antyki.com.
        Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
        Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
        Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
        Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
        Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
    Postanowienia końcowe
        Administrator sklepu internetowego https://renowacja-antyki.com zapewnia środki ochronne przetwarzania danych osobowych – szyfrowanie danych (autoryzacja),  zabezpieczanie zbioru danych oraz dostęp do konta jedynie za pomocą podania loginu i hasła Klienta.
        W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
        Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu polityki prywatności.